معنی و ترجمه کلمه staring red به فارسی staring red یعنی چه

staring red


قرمز زننده ،يا خيره کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها