معنی و ترجمه کلمه start of message به فارسی start of message یعنی چه

start of message


کامپيوتر : اغاز پيام

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها