معنی و ترجمه کلمه starting electrode به فارسی starting electrode یعنی چه

starting electrode


الکترونيک : الکترد اغازگر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها