معنی و ترجمه کلمه startle reflex به فارسی startle reflex یعنی چه

startle reflex


روانشناسى : بازتاب يکه خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها