معنی و ترجمه کلمه starve به فارسی starve یعنی چه

starve


گرسنگى کشيدن ،از گرسنگى مردن ،گرسنگى دادن ،قحطى زده شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها