معنی و ترجمه کلمه state attorney به فارسی state attorney یعنی چه

state attorney


)state's attorney(نماينده دولت در دادگاه مدعى العموم استان ياکشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها