معنی و ترجمه کلمه state function به فارسی state function یعنی چه

state function


شيمى : تابع حالت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها