معنی و ترجمه کلمه state of the art به فارسی state of the art یعنی چه

state of the art


جديدترين تکنولوژى
کامپيوتر : تکنولوژى جديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها