معنی و ترجمه کلمه state socialism به فارسی state socialism یعنی چه

state socialism


بازرگانى : سوسياليسم دولتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها