معنی و ترجمه کلمه state vector به فارسی state vector یعنی چه

state vector


بردار وضعيت ،بردار حلات
کامپيوتر : بردار حالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها