معنی و ترجمه کلمه static characteristic به فارسی static characteristic یعنی چه

static characteristic


الکترونيک : مشخصه استاتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها