معنی و ترجمه کلمه static file به فارسی static file یعنی چه

static file


پرونده ايستا
کامپيوتر : فايل ايستا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها