معنی و ترجمه کلمه static lift به فارسی static lift یعنی چه

static lift


علوم هوايى : براى استاتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها