معنی و ترجمه کلمه statically به فارسی statically یعنی چه

statically


در حال ايستاده يا ساکن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها