معنی و ترجمه کلمه station keeping به فارسی station keeping یعنی چه

station keeping


علوم نظامى : در خط نگهداشتن ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها