معنی و ترجمه کلمه statistics به فارسی statistics یعنی چه

statistics


ارقام ،احصائيه ،فن امارگرى ،امارشناسى
علوم مهندسى : امار
کامپيوتر : امار
معمارى : امار
روانشناسى : امار
بازرگانى : شاخص امار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها