معنی و ترجمه کلمه statokinetic reflexes به فارسی statokinetic reflexes یعنی چه

statokinetic reflexes


روانشناسى : بازتابهاى تعادلى - جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها