معنی و ترجمه کلمه statolatry به فارسی statolatry یعنی چه

statolatry


حکومت پرستى ،حمايت از قدرت مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها