معنی و ترجمه کلمه statue به فارسی statue یعنی چه

statue


تنديس ،پيکره ،مجسمه ،هيکل ،تمثال ،پيکر سازى
معمارى : تنديس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها