معنی و ترجمه کلمه statute به فارسی statute یعنی چه

statute


قانون مدون ،احکام قانونى ،فريضه ،قانونى ،قانون موضوعه ،قانون ،حکم ،اساسنامه
قانون ـ فقه : قانون موضوعه ،اساسنامه شرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها