معنی و ترجمه کلمه stay of proceedings به فارسی stay of proceedings یعنی چه

stay of proceedings


توقيف دادرسى
قانون ـ فقه : تعليق دادرسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها