معنی و ترجمه کلمه steadfastness به فارسی steadfastness یعنی چه

steadfastness


ثبات ،استوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها