معنی و ترجمه کلمه steady as you go به فارسی steady as you go یعنی چه

steady as you go


راه ثابت باشد
علوم نظامى : مسير را ثابت نگهداريد
علوم دريايى : مسير را ثابت نگهداريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها