معنی و ترجمه کلمه steady به فارسی steady یعنی چه

steady


راه ،پابرجا،مسير ثابت ،فرمان مسير را ثابت نگهداريد،روى مسير،پرپشت ،ثابت ،پى درپى ،مداوم ،پيوسته ويکنواخت کردن ،استوار يا محکم کردن ،ساکن شدن
علوم مهندسى : ثابت
علوم نظامى : فرمان داده شده هستم در رهگيرى هوايى
علوم دريايى : همين راه برو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها