معنی و ترجمه کلمه steam به فارسی steam یعنی چه

steam


دمه ،بخار اب ،بخار دادن ،بخار کردن
علوم مهندسى : بخار اب
معمارى : بخار
شيمى : بخار اب
زيست شناسى : بخار اب
علوم دريايى : - get under way

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها