معنی و ترجمه کلمه steep به فارسی steep یعنی چه

steep


داراى شيب عميق ،سرازيرى ،سرازير،تند،سراشيب ،گزاف ،فرو کردن( در مايع)،اشباع کردن ،شيب دادن ،مايع( جهت خيساندن)
علوم مهندسى : سراشيب
عمران : سراشيب
علوم نظامى : سراشيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها