معنی و ترجمه کلمه steerage way به فارسی steerage way یعنی چه

steerage way


علوم نظامى : پيشروى در سمت حرکت يکان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها