معنی و ترجمه کلمه steering column tube به فارسی steering column tube یعنی چه

steering column tube


علوم مهندسى : لوله فرمان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها