معنی و ترجمه کلمه steering shaft به فارسی steering shaft یعنی چه

steering shaft


علوم مهندسى : محور فرمان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها