معنی و ترجمه کلمه steering wheel به فارسی steering wheel یعنی چه

steering wheel


رل ،چرخ فرمان ،چرخ سکان ،فرمان اتومبيل
علوم مهندسى : غربالک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها