معنی و ترجمه کلمه stellar guidance به فارسی stellar guidance یعنی چه

stellar guidance


سيستم هدايت نجومى موشکهاى هدايت شونده( هدايت موشک با استفاده از صور فلکى)
علوم نظامى : سيستم هدايت نجومى موشکهاى هدايت شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها