معنی و ترجمه کلمه stellar به فارسی stellar یعنی چه

stellar


اخترى ،ستاره وار،شبيه ستاره ،درخشان ،پر ستاره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها