معنی و ترجمه کلمه stem-winding به فارسی stem-winding یعنی چه

stem-winding


دسته کوک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها