معنی و ترجمه کلمه stencil paper به فارسی stencil paper یعنی چه

stencil paper


کاغذ ضخيم پارافين دار مخصوص استنسيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها