معنی و ترجمه کلمه stencil plate به فارسی stencil plate یعنی چه

stencil plate


الگوى نقشه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها