معنی و ترجمه کلمه stenography به فارسی stenography یعنی چه

stenography


تند نويسى ،مختصر نويسى ،کوتاه نويسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها