معنی و ترجمه کلمه stenotherm به فارسی stenotherm یعنی چه

stenotherm


(ج.ش ).موجود غير مقاون در مقابل تغييرات شديد درجه حرارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها