معنی و ترجمه کلمه step cline به فارسی step cline یعنی چه

step cline


شيب بيقاعده يامنقطع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها