معنی و ترجمه کلمه step drawdown test به فارسی step drawdown test یعنی چه

step drawdown test


عمران : ازمايش لغت پله اى در چاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها