معنی و ترجمه کلمه stepwise regression به فارسی stepwise regression یعنی چه

stepwise regression


بازرگانى : رگرسيون مرحله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها