معنی و ترجمه کلمه sternboard به فارسی sternboard یعنی چه

sternboard


علوم نظامى : حرکت ناو به سمت عقب
علوم دريايى : حرکت ناو به سمت عقب

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها