معنی و ترجمه کلمه stewardess به فارسی stewardess یعنی چه

stewardess


ناظر خرج مونث ،مهماندار هواپيما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها