معنی و ترجمه کلمه stick-check به فارسی stick-check یعنی چه

stick-check


ورزش : دور کردن گوى از گوى دار با استفاده از چوب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها