معنی و ترجمه کلمه sticker به فارسی sticker یعنی چه

sticker


کاغذ خودچسب ،دشنه زن
ورزش : اهن اضافى نعل براى ممانعت از لغزيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها