معنی و ترجمه کلمه still lifes به فارسی still lifes یعنی چه

still lifes


( )still life(درنقاشى )تصاويراشياء بى جان( ميوه وبطرى وغيره)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها