معنی و ترجمه کلمه stimulus conduction به فارسی stimulus conduction یعنی چه

stimulus conduction


روانشناسى : رسانش محرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها