معنی و ترجمه کلمه stock account به فارسی stock account یعنی چه

stock account


حساب موجودى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها