معنی و ترجمه کلمه stock broker به فارسی stock broker یعنی چه

stock broker


دلال بورس ،دلال سهام
قانون ـ فقه : کارگزار بورس
بازرگانى : کارگزار بورس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها