معنی و ترجمه کلمه stoicheiometry به فارسی stoicheiometry یعنی چه

stoicheiometry


فن قياس اوزان اتمى عناصر بايکديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها