معنی و ترجمه کلمه stolen به فارسی stolen یعنی چه

stolen


مسروق ،مسروقه ،مسترق ،(اسم مفعول فعل)steal
قانون ـ فقه : مسروقه ،دزديده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها